ES parama atsinaujinančiai energetikai

Automatika

UAB „Granulita“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas UAB “Granulita” gamybos procesuose“ (Paraiškos Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0010), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (Europos regioninės plėtros fondas).

Projekto tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą

Projekto uždavinys: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, įdiegiant AEI naudojančius energijos gamybos pajėgumus Sutarties pasirašymo data: 2018 m. gegužės mėn. 2 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vainiūnių kaimas, Radviliškio r. sav.

Projekto biudžetas: 962 564,50 EUR

Skirtas finansavimas: 500 000 EUR

Vykdytojo lėšos: 462 564,50 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018 gegužės mėn. 2 d. - 2021 m. balandžio mėn. 30 d.

Projekto metu planuojama įrengti saulės elektrinę, taip pat padidinti biokuro pakuros galią. Įmonei priklausančiame žemės sklype bus sumontuoti saulės jėgainė, kuri užtikrins dalį gamybai reikiamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių - saulės. Planuojama, kad saulės elektrinė pagamins apie 21% įmonės suvartojamos elektros energijos. Modernizuotos biokuro pakuros galia padidės apie 10 proc. Numatomas CO2 emisijų sumažinimas vien iš saulės jėgainės vertinamas ~726 tonos/metus. Įvertinus numatomas investicijas ir atsipirkimo laikotarpį, UAB "Granulita“ planuoja sąlyginai per trumpą laiką sumažinti gamybos kaštus ir sutaupytas lėšas investuoti į veiklos efektyvumo didinimą. Bendra atsinaujinančių energijos šaltinių dalis, lyginant su bendru įmonės energijos balansu, sudarys 76,87 proc. Tiek įmonės, tiek ES struktūrinių fondų lėšos prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, didins įmonės plėtros galimybes, bus geras ir sektinas pavyzdys tiek konkurentams, tiek kitoms rajono įmonėms.

Gamyba

UAB „Granulita“ investicijos į skaitmeninimo technologijų diegimą

Kuriame Lietuvos ateitį logo

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0067
Projekto tikslas – pagal atliktą technologinį auditą, kuris padėjo įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas, investuoti į skaitmeninimo technologijas, automatinę gamybos įrangą su skaitmeninimo technologijomis, siekiant padidinti įmonės sukuriamą pridėtinę vertę ir darbo našumą.
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto vykdytojas:
UAB „Granulita“


Gamyba

ES investicijos UAB "Granulita" energetiniam efektyvumui

UAB "Granulita" įgyvendina projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių diegimas UAB „Granulita““ (Projekto Nr. S-02-011-K-0240) kuriam buvo skirtos ES investicijos pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai pagal 2022–2030 metų plėtros programos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“

Projekto tikslas:
Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime
Sutarties pasirašymo data: 2023 m. liepos mėn. 28 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybė
Projekto biudžetas: 375 000,00 EUR
Skirtas finansavimas: 130 000 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo
Vykdytojo lėšos: 245 000,00 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2023 liepos mėn. 28 d. - 2025 m. rugsėjo mėn. 30 d. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti 500 kW (0,5 MW) galios saulės elektrinę, kuri elektros energijos gamybai naudos atsinaujinančius energijos išteklius, todėl projekto įgyvendinimas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins atsinaujinančių energijos išteklių didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Kuriame Lietuvos ateitį logo